Kwaliteitswaarborging:

Door mijn lidmaatschap bij de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Klassiek Homeopaten (NVKH) is er sprake van hoge kwaliteitscontrole met betrekking tot de genoten opleiding, bijscholingen, beroepsethiek en praktijkvoering.

 

Waarneming

 

Tijdens mijn afwezigheid wordt mijn praktijk waargenomen

door een erkend NVKH-collega.

Informatie over waarneming ontvangt u via mijn voicemail

en via deze site. Bij spoed: kijk bij links voor de collega's in de

regio waarmee ik samenwerk.

 

Vergoedingen:

De meeste zorgverzekeraars stellen als voorwaarde dat de behandelend homeopaat is aangesloten bij een erkende  beroepsverenigingen: de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH).

 

De meeste zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk

een klassiek homeopathische behandeling als u aanvullend

verzekerd bent.

 

Het eigen risico heeft alleen betrekking op het basispakket. 

Een homeopathische behandeling valt onder het

aanvullende pakket.

 

Let erop bij het kiezen van uw zorgverzekering hoeveel de

maximale dagvergoeding is voor consulten van

alternatieve behandelaars / klassieke homeopathie.

 

Mocht u klachten hebben over uw behandeling dan

kunt u dit uiteraard bij mij bespreekbaar maken.

Wanneer wij er samen niet uitkomen kunt u terecht

bij het: Klachtencommissie Complementaire zorg: 

SCAG  tel: 070-310 53 80,  folder

 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden gegevens op genomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts. Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen in specifieke omstandigheden voor de volgende doelen gebruikt worden: - om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing. Dit gebeurd alléén met uw expliciete toestemming.

- voor het gebruik voor een praktijkwaarnemer tijdens mijn afwezigheid

- voor een geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale intervisie.

- een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie om een nota te kunnen opstellen. 

De gegevens in het patiëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u de nota kan declareren (bij aanvullende verzekering) bij uw zorgverzekeraar. Het gaat daarbij om: uw naam, adres, woonplaats, uw geboortedatum, datum van het consult, de kosten van het consult.

 

Meer informatie kunt u vinden op de pagina van het Ministerie van VWS.