Veel gestelde vragen over en mbt homeopathie en de behandeling.

 

Dit is afhankelijk van de aard van de klachten en uw gezondheidstoestand. Over het algemeen zijn voor acute klachten 1 a 2 korte consulten nodig.
Chronische klachten vergen meerdere consulten. Na enkele consulten evalueren we of er voldoende vooruitgang geboekt wordt om door te gaan met de behandeling. In sommige gevallen kan het nodig zijn om u door te verwijzen naar een andere behandelaar. Lees meer over het consult en de behandeling of zie onderaan deze pagina de laatste vraag.

 

Moet ik stoppen met mijn reguliere  medicijnen of behandeling?

U mag niet zomaar stoppen met uw medicatie of reguliere behandeling, dit mag alleen in overleg met de behandelend arts. Homeopathische middelen kunnen over het algemeen goed naast een reguliere medicijnen gebruikt worden. Zodra uw situatie meetbaar verbeterd door het homeopatisch geneesmiddel kunnen we in overleg bekijken of uw eventueel medicatie kunt gaan afbouwen. Lees meer over de werking van klassieke homeopathie

 

Klassieke homeopathie kan bij vrijwel elke klacht worden ingezet. Het is een milde geneeswijze geschikt voor lichamelijke, emotionele en psychische klachten, zowel acuut als chronisch. Klassieke homeopathie kan ook prima worden toegepast als ondersteunende therapie naast een reguliere behandeling. Denk hierbij aan sneller herstel na een ingreep of ziekteproces en het ondervangen van vervelende bijwerkingen. Lees meer over type en voorbeelden klachten.
U hoeft niet in homeopathie te geloven. Baby's, kleine kinderen en dieren reageren bijvoorbeeld heel goed op klassieke homeopathie
Wat kan ik verwachten na inname van het homeopatisch geneesmiddel?

Iedereen reageert op zijn eigen manier op een homeopathisch geneesmiddel. De een zal een snelle verbetering kennen, terwijl bij de ander de verbetering heel geleidelijk zal verlopen. Deze verbetering is afhankelijk van de ernst van de klacht, hoelang de klacht al bestaat en hoe de vitaliteit is.

Over het algemeen kunt u verwachten:

- een toename in energie

- een beter in het vel zitten

- gemakkelijker kunnen omgaan met alles wat er op je afkomt.

en natuurlijk een afname van pijn of het verdwijnen van klachten.

 

Wat is een constitutiegeneesmiddel?

Indien je je in je functioneren of ontwikkeling geremd voelt ervaar je dit in de vorm van klachten. Het is de taak van de homeopaat om deze klachten te ordenen, te begrijpen en te doorzien, om ze vervolgens met de juiste prioriteit te genezen of te verlichten. Op het gehele beeld kies ik een homeopatisch constitutiegeneesmiddel. Dit homeopatisch geneesmiddel dekt voor dat moment de belangrijkste klachten en is tegelijkertijd precies op jou afgestemd. Je ontvangt een constitutiegeneesmiddel dat precies bij jou past. Als het homeopatisch constitutiegeneesmiddel goed is gekozen is dat het geneesmiddel waar je hele gestel als het ware op zit te wachten. De blokkade in je functioneren wordt weggenomen en je hebt vervolgens de mogelijkheid om beter diegene te zijn die je wilt zijn.

 

Kan ik iets doen ter voorbereiding van het consult?

Het is belangrijk dat je zelf goed aangeeft waar je last van hebt, op allerlei gebieden en het liefst zo uitgebreid mogelijk toegelicht; zo nauwkeurig  en concreet mogelijk je klachten beschrijven.

 

In het eerste consult is het de bedoeling dat erin een gesprek (anamnese) een volledig en nauwkeurig totaalbeeld ontstaat van alle klachten en eigenaardigheden. Er zullen ook zaken aan de orde komen die ogenschijnlijk niets met uw klachten te maken hebben. Deze informatie heeft een homeopaat nodig om tot de beste keuze van het geneesmiddel te komen.

 

-        Waar zit je klacht, hoe voelt het, wanneer en waardoor heb je het gekregen en wanneer   

         treedt het op?

 -       Waardoor wordt het erger en hoe heb je er minder last van?

-        Veranderd of verplaatst de klacht zich in de loop der tijd?

-        Zijn er andere klachten, of is er gedrag of een stemming die tegelijkertijd optreedt?

  Soms is het goed je klachten op deze wijze vooraf na te lopen en ze eventueel op te  

  schrijven.

 

Omdat ik je zo persoonlijk mogelijk probeer te leren kennen zijn het juist die vreemde of uitzonderlijke klachten die de keuze van het homeopathisch geneesmiddel vergemakkelijken. Het hoeft daarbij niet altijd om een klacht te gaan, het kan ook een duidelijke voedings voor- of afkeur betreffen, een bepaald klimaat waar je je wel of niet prettig bij voelt etc.

 

Wat is de frequentie van het contact/de consulten

Het doel van het contact met een homeopaat is om je constitutionele beeld actueel voor ogen te houden zodat (medische) problemen altijd ‘op maat’ behandeld kunnen worden. Het basis hiervoor wordt gelegd in het eerste consult, waarin zo veel mogelijk, zo exact en helder mogelijk aan bod komt.

 

Een vervolgconsult is er op gericht om de ontwikkeling van de klachten in kaart te brengen. Meestal duurt een vervolgconsult zo’n drie kwartier, waarin op een open wijze alles besproken kan worden wat raakvlakken heeft met je gezondheid. Tegelijkertijd haalt een homeopaat ook veel informatie uit observaties en doe ik zonodig wat eenvoudig lichamelijk onderzoek. Meestal resulteert dit bezoek in een nieuw voorschrift van een/het constitutioneel geneesmiddel. Afhankelijk van de ernst van de klacht en de mate van verbetering zullen nog een of meerdere vervolgafspraken en eventueel andere homeopathische geneesmiddelen nodig zijn om de klachten voldoende te verminderen of geheel te laten verdwijnen. Afhankelijk van de intensiteit en ernst van de klachten kan de frequentie van de consulten variëren van 1 x per maand tot 1 x per één of twee jaar indien je constitutie reeds op een gezond pijl is gekomen.