Hebben ze een functie of moeten ze bestreden worden?