Mogelijkheden van Klassieke Homeopathie

 

De klassieke homeopathie is in staat zowel chronische als acute problematiek te behandelen, van licht tot zwaar. Dit betreft naast lichamelijke klachten ook psychische klachten.

 

Voor de homeopaat is het persoonlijke ziektebeeld doorslaggevend en niet zo zeer de naam of de standaard verschijning van de ziekte. Zo kan het goed zijn dat een jarenlange chronische kwaal verbeterd ondanks dat dit volgens reguliere opvattingen niet voor mogelijk wordt gehouden.

 

Bij ver voortgeschreden (degeneratieve) organische problematiek als bijvoorbeeld kanker of diabetes kan de homeopathie nog een (pijn)verlichtende of ondersteunende behandeling bieden. De insteek is om deze kwalen en ziektes juist te voorkomen.

U kunt verder lezen bij toepassing.

 

Werking, behandeling en verhouding Homeopathie tot de reguliere zorg

 

De algemene medische diagnoses die gangbaar zijn in de reguliere geneeskunde zijn voor een homeopaat slechts het vertrekpunt. Er bestaan dus geen standaardmiddelen, omdat er ook geen standaardmens bestaat. Bij 10 verschillende mensen, allen met dezelfde hoofdklacht (bijv. migraine), kunnen 10 verschillende homeopathische geneesmiddelen passen. Uit de totaliteit van de symptomen die in de anamnese aan de oppervlakte komen, komt de individuele ziektetoestand naar boven. Het is die individualiteit die de sleutel is tot genezing.
Vooruitgang in de ziekte wordt op de totale vooruitgang beoordeeld.

 

Klassieke homeopathie zal in de meeste gevallen een volledige behandeling aan kunnen bieden. Voor mij als homeopaat dient gezondheidszorg samen te gaan met een ‘je beter doen voelen in je leven’.  Tegelijkertijd ga ik zorgvuldig te werk met in acht neming van medische informatie. De ernst van de situatie wordt nauwkeurig ingeschat. Een klassiek homeopaat dient een goede kennis te hebben van de reguliere anatomie, fysiologie en pathologie. Dit is noodzakelijk om de ernst en het verloop van de klachten goed in te kunnen schatten. Het kan soms (eventueel na voorschrijven van een homeopathisch geneesmiddel) voorkomen dat ik doorstuur (bijvoorbeeld voor een onderzoek) naar huisarts of specialist.