Lezingen met als doel: gezondheidsbevordering.

 

Lezingen en voorlichtingen kunnen gegeven    worden aan uiteenlopende doelgroepen.

Van (gast)colleges op opleidingen en scholen, groepen verloskundigen tot apotheek medewerkers en andere geïnteresseerden.

 

 

  

O.a. onderstaande lezingen en voorlichtingen kunnen worden verzorgd:

 

* Koorts: werking, achtergrond, het nut, alarmsignalen in combinatie met:

 

* Kinderziektes in integraal perspectief incl. alarmsignalen en behandelmogelijkheden

 

* Ontstekingen en antibiotica

 

* Klassieke homeopathie; een totaalvisie op gezondheid, ziekte en genezing

 

* Holistische en integrale geneeskunde

 

* Homeopathie en zwangerschap

 

* Klassieke homeopathie en kinderen

 

* Preventieve gezondheid

 

* Voor (student) homeopaten:

   -  Casusanalyse

   -  Kleine en/of klinische geneesmiddelen Materia Medica